Χρηματοδότηση

Μη προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές

Οι μη προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές είναι ταμειακές ροές που αναμένεται να δημιουργηθούν ή να πραγματοποιηθούν από ένα έργο, οι οποίες δεν έχουν μειωθεί στην παρούσα αξία τους. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν τα επιτόκια είναι τόσο κοντά στο μηδέν ή οι αναμενόμενες ταμειακές ροές καλύπτουν τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που η χρήση της προεξόφλησης δεν θα είχε ως αποτέλεσμα ένα ουσιαστικά διαφορετικό αποτέλεσμα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found