Χρηματοδότηση

Σχεδιασμός κερδών

Ο σχεδιασμός κερδών είναι το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνονται για την επίτευξη ενός στοχευμένου επιπέδου κέρδους. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός αλληλοσυνδεόμενου συνόλου προϋπολογισμών που μετατρέπονται σε κύριο προϋπολογισμό. Η ομάδα διαχείρισης προσαρμόζει τις πληροφορίες σε αυτό το σύνολο προϋπολογισμών για να φτάσει στο συνδυασμό των ενεργειών που απαιτούνται για να φτάσει στο στοχευμένο επίπεδο κέρδους. Η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσό ανάλυσης τι-εάν, για να δείτε τι συμβαίνει στα προβλεπόμενα κέρδη σε διαφορετικά σενάρια.

Όταν γίνεται σωστός χειρισμός και με έμφαση στην πραγματοποίηση ρεαλιστικών εκτιμήσεων, ο σχεδιασμός κερδών μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ενός στόχου κέρδους. Για παράδειγμα:

  • Αυξήστε την επένδυση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων προκειμένου να αυξήσετε τις πωλήσεις νέων προϊόντων

  • Αναπτύξτε τις περιοχές στις οποίες πωλούνται τα υπάρχοντα προϊόντα

  • Στοχεύστε σε περιοχές μείωσης των πωλήσεων όπου μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη σημασία να εξαλείψετε τα προϊόντα ή να μειώσετε το κόστος

  • Λάβετε μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που διαφορετικά θα οδηγήσουν σε ασυνήθιστα μεγάλες απώλειες

  • Στόχευση λειτουργιών συμφόρησης για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης

Το σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρησιακά και οικονομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός του αριθμού σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες με τη σειρά τους θα απαιτούν περισσότερο χώρο γραφείου και εξοπλισμό υπολογιστών. Επιπλέον, μια επέκταση της επιχείρησης μπορεί να απαιτήσει περισσότερη χρηματοδότηση, είτε με τη μορφή χρέους είτε μετοχικού κεφαλαίου.

Ο σχεδιασμός κερδών είναι αποτελεσματικός μόνο εάν η ομάδα διαχείρισης παρακολουθεί τα στοιχεία δράσης που αναφέρονται στο σχέδιο. Πολύ συχνά, ο σχεδιασμός κερδών είναι απλώς μια ετήσια άσκηση στην οποία ασχολείται η διοίκηση, αλλά δεν συνεχίζεται. Επίσης, ο σχεδιασμός κερδών πρέπει να επανεξετάζεται κάθε φορά που υπάρχει σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές συνθήκες που ακυρώνει τα αποτελέσματα του παλιού προγράμματος. Διαφορετικά, η διοίκηση θα συνεχίσει να ακολουθεί παλιές οδηγίες που δεν έχουν καμία σχέση με το νέο περιβάλλον.