Χρηματοδότηση

Ενδεχόμενη εξέταση

Η ενδεχόμενη αντιπαροχή είναι υποχρέωση της αποκτώσας οντότητας να μεταβιβάσει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή συμμετοχικούς τίτλους στους πρώην ιδιοκτήτες ενός αποκτώμενου. Το ποσό αυτού του ανταλλάγματος μπορεί να είναι σημαντικό, ανάλογα με την επόμενη απόδοση του αποκτώμενου.

Οι όροι υπό τους οποίους θα υπολογιστεί και καταβληθεί αυτό το αντάλλαγμα αποτελούν μέρος της συμφωνίας εξαγοράς. Το τίμημα θα καταβληθεί μόνο εάν προκύψουν συγκεκριμένα μελλοντικά γεγονότα ή πληρούνται οι προϋποθέσεις. Το ποσό του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που καταβλήθηκε καταχωρείται στην εύλογη αξία του στα λογιστικά αρχεία της αποκτώσας οντότητας.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found