Χρηματοδότηση

Ενσωματωμένο παράγωγο

Ένα ενσωματωμένο παράγωγο είναι μέρος ενός χρηματοοικονομικού μέσου που περιλαμβάνει επίσης ένα μη παράγωγο συμβόλαιο υποδοχής. Το ενσωματωμένο παράγωγο απαιτεί ένα μέρος των ταμειακών ροών της σύμβασης να τροποποιηθεί σε σχέση με αλλαγές σε μια μεταβλητή, όπως επιτόκιο, τιμή εμπορευμάτων, πιστοληπτική ικανότητα ή συναλλαγματική ισοτιμία. Εάν ένα παράγωγο είναι συμβατικά μεταβιβάσιμο χωριστά από τη σύμβαση, τότε δεν είναι ενσωματωμένο παράγωγο.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found