Χρηματοδότηση

Αναλογία κόστους

Ο λόγος κόστους είναι το ποσοστό του κόστους των αγαθών που διατίθενται στην τιμή λιανικής αυτών των αγαθών. Η αναλογία είναι ένα στοιχείο της μεθόδου λιανικής, η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ποσού του τελικού αποθέματος. Η ιδέα χρησιμοποιείται από τους εμπόρους λιανικής.