Χρηματοδότηση

Χρέωση παραπομπής

Το τέλος παραπομπής είναι μια πληρωμή που πραγματοποιείται σε τρίτο μέρος με αντάλλαγμα τη σύσταση υπηρεσιών του πληρωτή ή την αποστολή πελατών σε αυτό. Για παράδειγμα, αυτή η αμοιβή καταβάλλεται όταν ένας ελεγκτής προτείνει σε ένα άλλο μέρος έναν πελάτη για διάφορες υπηρεσίες, όπως φορολογικές ή νομικές εργασίες, και το αναφερόμενο μέρος καταβάλλει στον ελεγκτή αμοιβή σε αντάλλαγμα για την εισαγωγή.

Οι διάφοροι κώδικες συμπεριφοράς παρέχουν ανάμικτες απόψεις επί του θέματος. η ελάχιστη απαίτηση είναι αυτές οι χρεώσεις να γνωστοποιούνται στον πελάτη, ενώ ορισμένα κρατικά λογιστικά συμβούλια υποχρεώνουν να μην γίνονται αποδεκτές καθόλου οι χρεώσεις παραπομπής.