Χρηματοδότηση

Μείωση

Μείωση είναι η μείωση του κανονικού ποσού ενός επιβαλλόμενου φόρου ή ειδικής εκτίμησης. Μια μείωση χρησιμοποιείται πιο συχνά για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μετακινηθούν ή να επεκταθούν εντός μιας κοινότητας. Η έννοια ισχύει επίσης όταν μια οικονομική οντότητα καταβάλλει υπερβολικά φόρο. Μπορεί να υποβάλει αίτηση για μείωση που είναι ουσιαστικά επιστροφή του υπερπληρωμένου ποσού. Ως άλλο παράδειγμα, μια κρατική οντότητα μπορεί να παραχωρήσει μείωση φόρου ιδιοκτησίας σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό λόγω της κατάστασής του. Ή, μια κοινότητα θα μπορούσε να προσφέρει παρόμοια μείωση σε κάποιον που επιθυμεί να αποκαταστήσει μια ιστορική τοποθεσία.