Χρηματοδότηση

Εκτίμηση

Η εκτίμηση είναι μια αύξηση στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές κατέχουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως κοινές μετοχές, ακίνητα, σπάνια νομίσματα και έργα τέχνης.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να εκτιμήσουν, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Η προμήθεια ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να περιοριστεί

  • Η ζήτηση για ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αυξηθεί

  • Ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί (αν και η προκύπτουσα ανατίμηση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι απόσβεση όταν η αύξηση προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό)