Χρηματοδότηση

Η διαφορά μεταξύ εισοδήματος και κέρδους

Οι όροι εισόδημα και κέρδος έχουν ουσιαστικά την ίδια έννοια. Και οι δύο αναφέρονται στο ποσό των υπολειπόμενων κερδών που δημιουργεί μια επιχείρηση αφού έχουν καταγραφεί όλα τα έσοδα και τα έξοδα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις στις οποίες οι έννοιες των δύο όρων μπορούν να αποκλίνουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν μια οικονομική οντότητα παράγει ταμειακές εισροές από την παραλαβή τόκων επί των επενδύσεών της. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τόκος θεωρείται ότι είναι τα έσοδα της οντότητας, έτσι ώστε το εισόδημα από τόκους να θεωρείται στοιχείο κορυφαίας γραμμής (έσοδα) και όχι στοιχείο κατώτατης γραμμής (κέρδος).