Χρηματοδότηση

Ρύθμιση θυρίδας

Μια ανοιξιάτικη ρύθμιση κλειδαριάς απαιτεί τη χρήση ενός λογαριασμού καταθέσεων ελεγχόμενου από δανειστή μόνο όταν υπάρχει ένα γεγονός ενεργοποίησης, όπως μια χρεοκοπία δανείου από έναν δανειολήπτη ή η αποτυχία ενός λόγου εξυπηρέτησης χρέους. Σε αυτό το σημείο, ο λογαριασμός έχει ρυθμιστεί και οι πληρωτές ειδοποιούνται να στείλουν τις πληρωμές τους στο κλείδωμα.

Αυτή η σκανδάλη παρέχει στον δανειστή κάποια ασφάλεια, αφού τότε έχει άμεση πρόσβαση στις ταμειακές ροές του δανειολήπτη. Επιπλέον, δεν υπάρχουν περιοδικά κόστη που σχετίζονται με αυτήν την επιλογή, έως ότου δημιουργηθεί ο λογαριασμός.