Χρηματοδότηση

Προπόνηση δανείου

Η προπόνηση δανείου είναι μια συμφωνία μεταξύ ενός δανειστή και ενός ληξιπρόθεσμου δανειολήπτη για να επαναφέρετε τις πληρωμές δανείου του οφειλέτη. Μια προπόνηση δανείου μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία προσαρμογών στην αρχική σύμβαση δανείου, όπως η διάδοση των πληρωμών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η διαγραφή μέρους του υπολοίπου του δανείου, η μείωση του επιτοκίου και ούτω καθεξής. Ο δανειστής έχει συμφέρον να επιτρέψει αυτές τις προσαρμογές, καθώς η εναλλακτική λύση μπορεί να είναι η χρεοκοπία του δανειολήπτη ή η πλήρης μη πληρωμή του, η οποία θα απαιτήσει από τον δανειστή να συμμετάσχει σε δαπανηρές δραστηριότητες αποκλεισμού.