Χρηματοδότηση

Δάνειο

Ένα δάνειο είναι μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο δανειστής επιτρέπει σε άλλο μέρος τη χρήση χρημάτων σε αντάλλαγμα για την καταβολή τόκων και την επιστροφή των χρημάτων στο τέλος της συμφωνίας δανεισμού. Τα δάνεια παρέχουν ρευστότητα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι όροι που σχετίζονται με ένα δάνειο περιέχονται σε ένα σημείωμα. Αυτοί οι όροι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Το επιτόκιο που πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης, το οποίο μπορεί να είναι μεταβλητό ή σταθερό επιτόκιο
  • Η ημερομηνία λήξης του δανείου
  • Το μέγεθος και οι ημερομηνίες των πληρωμών που πρέπει να γίνουν στον δανειστή
  • Το ποσό τυχόν εξασφαλίσεων που θα καταχωρηθούν έναντι του χαρτονομίσματος

Ένα δάνειο που μπορεί να κληθεί από τον δανειστή είναι ένα δάνειο ζήτησης. Εάν ένα δάνειο πρόκειται να εξοφληθεί με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα με ένα σταθερό πρόγραμμα, ονομάζεται δάνειο δόσης.