Χρηματοδότηση

Ανοιχτός λογαριασμός

Ο ανοιχτός λογαριασμός είναι μια διευθέτηση μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός πελάτη, όπου ο πελάτης μπορεί να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες σε αναβολή πληρωμής. Στη συνέχεια, ο πελάτης πληρώνει την επιχείρηση αργότερα. Αυτή η συμφωνία περιορίζεται συνήθως από το μέγιστο ποσό πίστωσης που ο οργανισμός είναι πρόθυμος να επεκτείνει στον πελάτη.

Η έννοια του ανοιχτού λογαριασμού αναφέρεται επίσης σε οποιονδήποτε λογαριασμό που έχει μη μηδενικό υπόλοιπο.