Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός μεγάλης εμβέλειας

Ο προϋπολογισμός μεγάλης εμβέλειας είναι ένα οικονομικό σχέδιο που εκτείνεται για περισσότερο από ένα έτος στο μέλλον. Αυτός ο τύπος προϋπολογισμού καλύπτει συνήθως μια πενταετή περίοδο και επικεντρώνεται στη στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης. Ο προσανατολισμός αυτού του προϋπολογισμού αφορά τους ακόλουθους τομείς:

  • Νέος σχεδιασμός προϊόντων
  • Επενδύσεις κεφαλαίου
  • Εξαγορές
  • Διαχείριση κινδύνου

Δεδομένου ότι οι αλλαγές στα επίπεδα ανταγωνισμού και ο επιχειρηματικός κύκλος καθιστούν δύσκολο να προγραμματιστεί αυτό στο μέλλον, ο προϋπολογισμός μεγάλου εύρους συγκεντρώνει συνήθως πολλές από τις πληροφορίες που βρίσκονται σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό σε μικρότερο αριθμό στοιχείων γραμμής.