Χρηματοδότηση

Απόκτηση Bootstrap

Η απόκτηση bootstrap περιλαμβάνει την αγορά ορισμένων μετοχών μιας εταιρείας-στόχου και στη συνέχεια τη χρηματοδότηση της αγοράς της υπόλοιπης εταιρείας με τη λήψη ενός δανείου που χρησιμοποιεί αυτές τις μετοχές ως ασφάλεια. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στη χρήση μετρητών ή άλλων ρευστών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας-στόχου για την εξόφληση του χρέους απόκτησης, μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή αγοράς. Αυτή η προσέγγιση ελαχιστοποιεί την αρχική χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας απόκτησης, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ο αγοραστής να χάσει τον έλεγχο της συναλλαγής εάν δεν μπορεί να αποπληρώσει τα σχετικά δάνεια, καθώς ο δανειστής θα λάβει τότε τις μετοχές που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.