Χρηματοδότηση

Ορισμός του κύκλου ζωής του προϊόντος

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος αναφέρεται στα στάδια από τα οποία περνά ένα προϊόν, από τη στιγμή που αρχικά εισήχθη στην αγορά έως το τέλος της συνταξιοδότησής του. Η ιδέα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό τιμών, αναθεώρησης προϊόντων και στρατηγικών μάρκετινγκ για ένα προϊόν.

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις:

 1. Φάση εισαγωγής - Σε αυτήν τη φάση, μια επιχείρηση προσπαθεί να οικοδομήσει την αποδοχή της αγοράς για ένα νέο προϊόν. Αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Πραγματοποίηση σημαντικών δαπανών μάρκετινγκ για τη δημιουργία μιας μάρκας

  • Ακολουθώντας τους πρώτους υιοθέτες, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να επηρεάσουν άλλους να αγοράσουν

  • Η τιμολόγηση μπορεί να οριστεί υψηλά για να αποφευχθούν τα κέρδη προτού οι ανταγωνιστές εισέλθουν στην αγορά ή να χαμηλώσουν για να αποτρέψουν άλλους να εισέλθουν

  • Ο ανταγωνισμός τείνει να είναι χαμηλός, καθώς κανείς δεν ξέρει αν αξίζει να μπει ο χώρος της αγοράς

  • Δεδομένου ότι η εταιρεία είναι αβέβαιη για επιτυχία, είναι πιο πιθανό να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους με την εξωτερική ανάθεση εργασιών παραγωγής υψηλής επένδυσης

  • Υπάρχει ισχυρή ταμειακή εκροή, καθώς η εταιρεία πραγματοποιεί μεγάλες δαπάνες για την υποστήριξη του προϊόντος

 2. Φάση ανάπτυξης - Σε αυτή τη φάση, η εταιρεία χτίζει μερίδιο αγοράς για να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις του προϊόντος. Αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Επιπλέον εκδόσεις του προϊόντος κυκλοφόρησαν, μαζί με παρακείμενα προϊόντα spin-off και τη δημιουργία μιας πλήρους σειράς προϊόντων

  • Το μάρκετινγκ επεκτείνεται για να διασφαλιστεί ότι προσεγγίζονται όλοι οι πιθανοί πελάτες

  • Το προϊόν πωλείται μέσω μεγάλου αριθμού καναλιών διανομής

  • Εφόσον η αποδοχή των πελατών είναι ισχυρή, οι πόντοι τιμών διατηρούνται ή ακόμα και αυξάνονται

  • Μπορεί ακόμη να υπάρξει εκροή ταμειακών ροών, καθώς η εταιρεία επενδύει σε πιο σταθερά περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης για να υποστηρίξει την επέκταση των πωλήσεων

 3. Φάση ωριμότητας - Σε αυτήν τη φάση, υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, οπότε ο πρωταρχικός στόχος είναι η υπεράσπιση του μεριδίου αγοράς. Αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Υπάρχει μια στενή ανάλυση για το πώς κάθε παραλλαγή προϊόντος ταιριάζει με ανταγωνιστικά προϊόντα, με αποτέλεσμα προϊόντα που έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά

  • Υπάρχει συνεχής, πτωτική πίεση στις τιμές, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ενός στόχου προγράμματος κοστολόγησης για το σχεδιασμό προϊόντων χαμηλότερου κόστους

  • Μπορούν να προσφερθούν κουπόνια και άλλες προσφορές με έκπτωση για την προώθηση της ζήτησης από τους πελάτες

  • Χρησιμοποιείται ένα επίπεδο συντήρησης των δαπανών μάρκετινγκ για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες γνωρίζουν τις προσφορές προϊόντων

  • Υπάρχει αυξημένη εστίαση στη μείωση του κόστους σε όλη τη σειρά προϊόντων

  • Οι ταμειακές ροές μπορεί να είναι πολύ θετικές, καθώς δεν υπάρχει πλέον φάση ανάπτυξης που διαφορετικά θα απαιτούσε περισσότερο κεφάλαιο κίνησης

 4. Φάση απόρριψης - Σε αυτήν τη φάση, οι πωλήσεις προϊόντων μειώνονται σταδιακά, οδηγώντας στον τελικό τερματισμό του προϊόντος. Αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Μειώστε το κόστος στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για να διατηρήσετε τις θετικές ταμειακές ροές

  • Αποσύρετε σταδιακά το προϊόν από ορισμένα κανάλια διανομής, εστιάζοντας σε εκείνες τις υπόλοιπες θέσεις όπου το προϊόν αποφέρει ακόμα κέρδος

  • Πραγματοποιήστε έναν ομαλό τερματισμό προϊόντος, πουλώντας υπερβολικό απόθεμα και κλείνοντας τις γραμμές παραγωγής με τον πιο οικονομικό τρόπο

Αυτή η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μόνο προϊόν ή σε μια ολόκληρη σειρά προϊόντων.

Η διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος εξαρτάται από την αγορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες, ενώ άλλα προϊόντα μπορεί να έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη του ενός έτους.