Χρηματοδότηση

Καταχώριση υπομνήματος

Μια καταχώριση υπομνήματος είναι μια συναλλαγή που δεν περιέχει δημοσιεύσεις στο γενικό καθολικό. Αυτή η καταχώριση χρησιμοποιείται για διαχωρισμό μετοχών, όπου ο αριθμός των μετοχών που εκκρεμούν αλλάζει, αλλά δεν υπάρχει αλλαγή των υποκείμενων λογαριασμών μετοχών. Η καταχώριση χρησιμοποιείται για να σημειωθεί η αλλαγή των μετοχών σε κυκλοφορία. Ένα παράδειγμα καταχώρησης υπομνήματος είναι, "Την [ημερομηνία], σημειώθηκε διάσπαση μετοχών 2: 1, η οποία αύξησε τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία από 50.000 σε 100.000." Πολλοί οργανισμοί επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν καθόλου καταχωρήσεις υπομνήματος.