Χρηματοδότηση

Οικειοποίηση

Πίστωση είναι μια οδηγία για την εξόφληση κεφαλαίων με συγκεκριμένο τρόπο και εντός περιορισμένης χρονικής περιόδου. Έτσι, μια πίστωση ελέγχει τις δαπάνες των κεφαλαίων. Οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τις κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνήθως ένα περιορισμένο ποσό εσόδων, οπότε πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον έλεγχο των δαπανών. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πίστωση για να διατεθούν κονδύλια για ένα έργο βελτίωσης αυτοκινητόδρομου ή για την κατασκευή ενός κυβερνητικού κτηρίου.