Χρηματοδότηση

Δοκιμή ελέγχου

Μια δοκιμή ελέγχου είναι ένα δείγμα που έχει ληφθεί από μεγαλύτερο πληθυσμό, με σκοπό την εξέταση του δείγματος για ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία στη συνέχεια παρέκταση σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, εάν ένας έλεγχος φόρου επί των πωλήσεων αποκαλύπτει 100 $ μη εκπεμπόμενου φόρου επί των πωλήσεων σε μια δοκιμή ελέγχου του 1% του συνόλου των χρεώσεων προς τους πελάτες, το αποτέλεσμα των 100 $ υπολογίζεται για να εκτιμηθεί ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των χρεώσεων περιέχει 10.000 $ μη εκπεμπόμενων φόρων επί των πωλήσεων. Οι έλεγχοι ελέγχου μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον όγκο εργασίας που απαιτείται από έναν ελεγκτή κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου.