Χρηματοδότηση

Καταχωρισμένος ορισμός ελέγχου

Μια καταχωρισμένη επιταγή εκδίδεται και εγγυάται από μια τράπεζα για λογαριασμό πελάτη που της παρέχει τα χρήματα για την επιταγή. Τα χρήματα μπορεί να προέρχονται από πληρωμή σε μετρητά ή από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Οι τράπεζες χρεώνουν τέλος για αυτήν την υπηρεσία, καθώς παρέχουν εγγύηση πληρωμής.

Η καταχωρισμένη επιταγή ονομάζεται επίσης πιστοποιημένη επιταγή.