Χρηματοδότηση

Επαρκής αποκάλυψη

Η επαρκής γνωστοποίηση είναι η έννοια ότι το πλήρες πακέτο των οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας και των συνοδευτικών γνωστοποιήσεων θα πρέπει να παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες για να κατανοήσουν την οικονομική κατάσταση της οντότητας. Οι χρήστες χρειάζονται επαρκές επίπεδο αποκάλυψης για να λάβουν καλές αποφάσεις σχετικά με το εάν θα παρέχουν πίστωση ή επενδύουν σε έναν οργανισμό. Όταν υπάρχει ανεπαρκές επίπεδο αποκάλυψης, μπορεί να σημαίνει ότι η διοίκηση προσπαθεί σκόπιμα να παραπλανήσει την επενδυτική κοινότητα.