Χρηματοδότηση

Πρόχειρο θέαμα

Το προσχέδιο όψεως είναι μια συναλλαγματική που οφείλεται και καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή. Αυτό το μέσο χρησιμοποιείται όταν ένας εξαγωγέας θέλει να διατηρήσει τον τίτλο στα φορτωμένα αγαθά μέχρι να πληρωθεί, συνήθως επειδή ο εισαγωγέας θεωρείται πιστωτικός κίνδυνος. Για να πληρωθεί, πρέπει να παρουσιαστεί ένα προσχέδιο όρασης μαζί με μια πιστωτική επιστολή και μια φορτωτική.