Χρηματοδότηση

Πωλήσεις μετρητών

Οι πωλήσεις μετρητών είναι πωλήσεις στις οποίες η υποχρέωση πληρωμής του αγοραστή διευθετείται ταυτόχρονα. Οι πωλήσεις μετρητών θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

  • Λογαριασμοί

  • Νομίσματα

  • Έλεγχοι

  • Πιστωτική κάρτα

  • Παραγγελία χρημάτων

Η πώληση μετρητών εξαλείφει την ανάγκη του πωλητή να επεκτείνει την πίστωση σε έναν πελάτη. Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος επισφαλούς χρέους.

Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πώληση μιας ασφάλειας που απαιτεί άμεση παράδοση.