Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενη ευθύνη

Η εκτιμώμενη υποχρέωση είναι υποχρέωση για την οποία δεν υπάρχει οριστικό ποσό. Αντ 'αυτού, ο λογιστής πρέπει να κάνει μια εκτίμηση βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα αποθεματικό εγγύησης βασίζεται σε εκτίμηση του αριθμού των αξιώσεων εγγύησης που θα ληφθούν. Παρομοίως, η συνταξιοδοτική υποχρέωση καθορισμένων παροχών βασίζεται σε πολλαπλές εκτιμήσεις για το πόσο θα διαμένουν οι εργαζόμενοι, πόσο καιρό οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εταιρεία και την απόδοση της επένδυσης κεφαλαίων που προορίζονται για πληρωμές συντάξεων.